Smarowanie maszyn w przemyśle lekkim

Smarowanie maszyn w przemyśle lekkim

Układy centralnego smarowania zostały zaprezentowane na rynku cywilnym w połowie lat trzydziestych XX wieku.

Od tego czasu wiele właściwych ludzi głowiło się na rozwiązaniem problemu związanego z przepływem lepkich cieczy, również smarów, w celu prawidłowego ich dostarczania do wyznaczonych punktów. Postęp technologiczny stworzył dzisiejsze układy centralnego smarowania dozujące precyzyjnie środek smarny w miejsce przeznaczenia. Dostępne są w szerokim wachlarzu zastosowań przemysłowych. Układy centralnego smarowania są czasami określane jako automatyczne systemy smarowania, ponieważ są one całkowicie lub w większości zautomatyzowane za pośrednictwem PLC urządzenia bądź zintegrowanego z pompą sterownika. Systemy te eliminują ryzyko błędu ludzkiego i zwiększają precyzję dozowania, szczególnie gdy dana aplikacja wymaga smarowania wielu współpracujących powierzchni o różnej wielkości i rodzaju przenoszenia obciążenia. Napisz mejla (!sic.) bądź zadzwoń już teraz!

Pliki do pobrania