Układy centralnego smarowania w przemyśle spożywczym

Układy centralnego smarowania w przemyśle spożywczym

Producenci żywności i napojów muszą sobie radzić w szczególnie trudnych warunkach pracy.

Niesprzyjające warunki mogą mieć wpływ na wydajność i niezawodność sprzętu centralnego smarowania. Częste zmywanie, wnikanie zanieczyszczeń, korozja i inne niekorzystne zjawiska mogą wpływać na wydajność linii produkcyjnej, jej niezawodność i operacyjność. Ponadto ciągła presja na przetwórców, aby przestrzegali surowych przepisów dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, zwielokrotnia wyzwania stawiane również urządzeniom smarowniczym. W takim środowisku właściwe praktyki smarowania łożysk tocznych są niezbędne, aby osiągnąć optymalną ich wydajność i przedłużyć żywotność. Jako krytyczne elementy maszyn łożyska toczne przenoszą duże obciążenia w podporach wałów i elementów obudowy oraz zmniejszają tarcie, wytwarzanie ciepła i pobór mocy. Duże ilości wody lub innych cieczy wpływają na wysoki poziom wilgotności, podczas gdy zanieczyszczenia cząstkami procesowymi i żrące środki czyszczące używane podczas mycia mogą spowodować uszkodzenie łożysk i uszczelnień. W rezultacie smar łożyskowy może potencjalnie ulec zanieczyszczeniu, degradacji i/lub wyciec z łożyska. Stwarza to realne zagrożenie uszkodzenia węzłów tarcia. W tak wymagających warunkach polecamy przewody smarowe, dozowniki, rozdzielacze smaru wykonane ze stali nierdzewnej bądź kwasoodpornej.

Pliki do pobrania