BDS

Jak to działa

Układy BDS są ręcznymi układami centralnego smarowania opartymi o rozdzielacze progresywne. Są one prostym i funkcjonalnym rozwiązaniem przewidzianym do niewielkich maszyn i urządzeń. Układ tego typu zasilany jest z przenośnej pompy (ręcznej lub pneumatycznej), która zasila zamocowany na maszynie rozdzielacz progresywny wyposażony w trzpień kontrolny. Rozdzielacz ten rozprowadza środek smarny do punktów poszczególnych smarowania.

układy centralnego smarowania

Schemat układu BDS:

 1. pompa smarowa
 2. rozdzielacz progresywny
 3. przewód zasilający punkt smarowania
 4. punkt smarowania

Podczas smarowania należy obserwować trzpień kontrolny - jego pełen ruch (wysunięcie a następnie wsunięcie się) oznacza, że rozdzielacz wykonał pełen cykl smarowania i każdy punkt otrzymał dawkę smaru.

Rozdzielacz progresywny nie tylko zapewnia precyzyjne dozowanie środka smarnego ale także monitorowanie całego układu. Zablokowanie choćby jednego punktu smarowania skutkuje unieruchomieniem całego rozdzielacza. Jest to od razu widoczne, gdyż trzpień kontrolny nie będzie się poruszał.

Dopasowanie ilości środka smarnego do zapotrzebowania punktu odbywa się na takiej samej zasadzie jak w przypadku układów progresywnych czyli poprzez grupowanie wyjść.

Wady i zalety

Zalety układów BDS Wady układów BDS
 • bardzo niski koszt układu
 • proste monitorowanie pracy całego układu
 • prosta budowa i obsługa
 • niezawodność systemu
 • wysokie ciśnienia pracy
 • mała wrażliwość na zmiany temperatury
 • precyzyjne dawkowanie środka smarnego
 • modułowa budowa umożliwiająca łatwą rozbudowę
 • mała ilość środka smarnego pozostająca w układzie
 • ograniczenie rozległości układu
 • wrażliwość na zanieczyszczenia

Zastosowanie

Układy BDS przeznaczone są do podawania olejów o lepkości powyżej 40 cST i smarów o klasie konsystencji do 2 wg NLGI. Liczba punktów smarowania typowego układu BDS nie przekracza 12. Istniej jednak możliwość zbudowania ukąłdu BDS o liczbie punktów smarowania nawet do 120. Idealnie nadają się do układów o niewielkim lub średnim zapotrzebowaniu punktów na środek smarny.

Jeśli mają pracować w zakresie temperatur ujemnych (do -25 °C) oraz podawać smar w drugiej klasie konsystencji to odległość do najdalszego punktu nie powinna być większa niż 10 m (licząc po długości przewodów). Gdy temperatury otoczenia nie są niższe niż 0 °C i / lub stosowany będzie rzadszy smar to odległości te mogą być większe.

Często wykorzystuje się je tam gdzie nie jest wymagane częste smarowanie a maszyny lub urządzenia pracują okresowo np. maszyny rolnicze i budowlane pracujące tylko w sezonie. W przemyśle znajdują natomiast zastosowanie na małych stacjonarnych maszynach i urządzeniach, szczególnie tam, gdzie odpowiednio przeszkolona załoga potrafi zapewnić regularne smarowanie.

Zakres stosowania układów BDS
Rodzaj środka smarnego olej o lepkości od 40 cST lub
smar o klasie konsystencji do 2 wg NLGI
Liczba punktów smarowania do ok. 40
Odległość od pompy do najdalszego punktu smarowania 10 m (dla smaru klasy 2 i w temp. do -25°C)
 Zapotrzebowanie punktów na środek smarny niewielkie lub średnie
Zakres temperatur pracy od -25 do +70 °C

Pliki do pobrania