Jednoliniowe

Jak to działa

Jednoprzewodowy układ centralnego smarowania jest zasilany z pompy wysokociśnieniowej, która podaje środek smarny do ukadu poprzez zawór główny.

Jednoprzewodowy układ centralnego smarowania

Schemat układu jednoprzewodowego:

 1. pompa smarowa
 2. zawór główny
 3. przewód główny
 4. dozownik
 5. punkt smarowania

Po upływie czasu przerwy, pompa rozpoczyna pracę i tłoczy środek smarny do układu. Wraz ze wzrostem ciśnienia poszczególne dozowniki wykonują cykle pracy. Po osiągnięciu odpowiedniego ciśnienia w układzie pompa wyłącza sięi następuje przełączenie zaworu głównego. Umożliwia to odprężenie dozowników oraz przewodów. Rozpoczyna się odliczanie czasu przerwy.

Do każdego układu należy przewidzieć szafę kontrolną, która będzie sterowała pracą pompy. W takiej szafie nastawia się czas przerwy pomiędzy kolejnymi cyklami oraz ciśnienie przełączenia zaworu głównego

Wady i zalety

Zalety układów jednoliniowego Wady układów jednoliniowego
 • stosunkowo niski koszt układu
 • prosta budowa i obsługa
 • łatwa regulacja dawkowania środka smarnego
 • modułowa budowa umożliwiająca łatwą rozbudowę
 • różnorodność wariantów i typów
 • mała ilość środka smarnego pozostająca w układzie
 • utrudnione monitorowanie pracy całego układu
 • niskie ciśnienia pracy
 • ograniczenie rozległości układu
 • wrażliwość na zanieczyszczenia

Zastosowanie

Układy jednoprzewodowe przeznaczone są głównie do smarowania maszyn i urządzeń o dużej liczbie punktów smarowych i stosunkwo zwartej budowie. Mogą one podawać oleje oraz smary o klasie konsystencji do 1. wg NLGI.

Liczba punktów smarowania układu jednoprzewodowego może dochodzić do 500. Jeśli mają pracować w zakresie temperatur ujemnych (do -25 °C) oraz podawać smar w pierwszej klasie konsystencji to odległość do najdalszego punktu nie powinna być większa niż 20 m (licząc po długości przewodów). Gdy temperatury otoczenia nie są niższe niż 0 °C i / lub stosowany będzie rzadszy smar lub olej to odległości te mogą być większe.

Często wykorzystuje się je do smarowania takich maszyn jak automaty szklarskie, maszyny papiernicze, pakujące, rozlewnicze oraz maszyny robocze (ładowarki, koparki, maszyny rolnicze, górnicze, budowlane).

Zakres stosowania układów jednoliniowych
Rodzaj środka smarnego olej lub smar o klasie konsystencji do 1 wg NLGI
Liczba punktów smarowania do ok. 500
Odległość od pompy do najdalszego punktu smarowania 20 m (dla smaru klasy 1 i w temp. do -25°C)
Zapotrzebowanie punktów na środek smarny małe lub średnie
Zakres temperatur pracy od -25 do +70 °C

Pliki do pobrania