Jak to działa

System QLS jest kompaktowym progresywnym układem centralnego smarowania.

W skład tego systemu wchodzą wszystkie elmenty typowego układu progresywnego: pompa elektryczna, zbiornik smaru z kontrolą poziomu środka smarnego, zawór bezpieczeństwa, linia powrtona, elektronicznie monitorowany rozdzielacz progresywny. Całość sterowana jest modułem kontrolnym, monitorującym także pracę układu. Dodatkowo pompa ta wyposażona jest w złączkę, umożliwiającą przesmarowanie układu ze smarownicy zewnętrznej w przypadku braku zasilania lub awarii napędu pompy. Wszystkie te elementy zostały umieszczone w zwartej konstrukcji (o wymiarach 171x230x191) i wadze ok. 6 kg, umożliwiającej montaż pompy w dowolnym miejscu. Jest to zatem mały system progresywny przeznaczony do smarowania smarem plastycznym w klasie konsystencji do 2-giej włącznie niewielkich maszyn przemysłowych lub jezdnych oraz pojazdów. Maksymalna liczba punktów smarowania wynosi 18, a odległość od pompy do najdalszego punktu nie powinna przekraczać 6m. Może być on zasilany zarówno napięciem prądu stałego 12 lub 24 VDC jak też i przemiennego 110 lub 220 VAC.

System QLS

Schemat układu QLS:

  1. pompa smarowa
  2. rozdzielacz progresywny
  3. przewód zasilający punkt smarowania
  4. punkt smarowania główny