Jak to działa

Układy BDS są ręcznymi układami centralnego smarowania opartymi o rozdzielacze progresywne. Są one prostym i funkcjonalnym rozwiązaniem przewidzianym do niewielkich maszyn i urządzeń. Układ tego typu zasilany jest z przenośnej pompy (ręcznej lub pneumatycznej), która zasila zamocowany na maszynie rozdzielacz progresywny wyposażony w trzpień kontrolny. Rozdzielacz ten rozprowadza środek smarny do punktów poszczególnych smarowania.

układy centralnego smarowania

Schemat układu BDS:

  1. pompa smarowa
  2. rozdzielacz progresywny
  3. przewód zasilający punkt smarowania
  4. punkt smarowania

Podczas smarowania należy obserwować trzpień kontrolny - jego pełen ruch (wysunięcie a następnie wsunięcie się) oznacza, że rozdzielacz wykonał pełen cykl smarowania i każdy punkt otrzymał dawkę smaru.

Rozdzielacz progresywny nie tylko zapewnia precyzyjne dozowanie środka smarnego ale także monitorowanie całego układu. Zablokowanie choćby jednego punktu smarowania skutkuje unieruchomieniem całego rozdzielacza. Jest to od razu widoczne, gdyż trzpień kontrolny nie będzie się poruszał.

Dopasowanie ilości środka smarnego do zapotrzebowania punktu odbywa się na takiej samej zasadzie jak w przypadku układów progresywnych czyli poprzez grupowanie wyjść.