Jak to działa

Układy wieloprzewodowe z rozdzielaczami progresywnymi stosuje się tam gdzie istnieje potrzeba smarowania małymi porcjami smaru dużej liczby punktów przy ich dużych odległościach od pompy. Do jednego lub kilku wyjść pompy wieloprzewodowej podłącza się rozdzielacze progresywne. Wyjścia rozdzielaczy progresywnych łączy się, albo z punktami smarowania, albo z rozdzielaczami drugiego stopnia. Dobierając wielkość elementu pompującego, następnie regulując jego wydajność i dobierając wielkość rozdzielaczy oraz odpowiednio grupując ich wyjścia, można uzyskać żądane ilości środka smarnego podawanego do smarowanych punktów. Nie na wszystkich wyjściach pompy muszą być budowane układy progresywne. Jeżeli w układzie występują punkty, które wymagają bardzo intensywnego smarowania, to można podawać do nich środek bezpośrednio z wyjścia pompy.

Układy wieloprzewodowe z rozdzielaczami progresywnymi

Schemat układu wieloprzewodowo-progresywnego:

  1. korpus pompy
  2. silnik elektryczny
  3. zbiornik smaru
  4. element pompujący
  5. przewód do punktu smarowania
  6. punkt smarowania zasilany bezpośrednio z pompy
  7. przewód do rozdzielacza
  8. rozdzielacz główny
  9. rozdzielacz drugiego stopnia
  10. punkt smarowania zasilany poprzez rozdzielacz

Do małych układów można stosować pompę P203 z trzema wyjściami, większe układy można zasilać z pompy P205, która posiada do pięciu wyjść lub pompy P215 dającej możliwość przyłączenia 15 wyjść (nie wszystkie wyjścia pompy muszą być wykorzystane). Zbiornik o pojemności od 2 do 30 l może być wyposażony w układ kontroli poziomu smaru informujący o dostatecznym napełnieniu zbiornika oraz o braku (niskim poziomie) środka smarnego. Pompy te są przeznaczone do olejów oraz smarów plastycznych o klasie konsystencji do 2-giej włącznie (na zamówienie nawet do 3-ciej).