Jak to działa

Dwuprzewodowo-progresywny układ centralnego smarowania jest odmianą układu dwuprzewodowego, w którym wyjście rozdzielacza dwuprzewodowego nie zasila bezpośrednio punktu smarowania, lecz rozdzielacz progresywny.

Dwuprzewodowo-progresywny układ centralnego smarowania

Schemat układu dwuprzewodowo-progresywnego:

  1. pompa smarowa
  2. rozdzielacz główny
  3. przewód główny
  4. rozdzielacz dwuprzewodowy
  5. punkt smarowania zasilany bezpośrednio z rozdzielacza dwuprzewodowego
  6. rozdzielacz dwuprzewodowy zasilający układ progresywny
  7. przewód smarowy zasilający układ progresywny
  8. rozdzielacz progresywny
  9. punkt smarowania zasilany z rozdzielacza progresywnego
  10. szafa kontrolno sterująca.

Pozwala to z m.in. na zwiększenie liczby punktów smarowania obsługiwanych przez rozdzielacz dwuprzewodowy (a co za tym idzie i przez cały układ). Jednak rzadko właśnie to jest przyczyną zamontowania rozdzielacza progresywnego, gdyż można po prostu zamontować drugi rozdzielacz dwuprzewodowy. Częściej rozdzielacz progresywny montuje się dlatego, że niektóre punkty odbioru smaru wymagają podania dużo mniejszych ilości środka smarnego niż pozostałe.

Rozdzielacze dwuprzewodowe maja możliwość regulacji, ale należy pamiętać, że zakres ten jest ograniczony i nie jest zalecana praca rozdzielacza z niewielką wydajnością. Zastosowanie rozdzielaczy progresywnych pozwala na zastosowanie jednego odgałęzienia z przewodów głównych i rozdzielacza dwuprzewodowego oraz rozdzielaczy progresywnych do zasilania nawet kilkudziesięciu punktów niewielkimi porcjami smaru. Ponadto rozdzielacz progresywny można przyłączyć do jednego wyjścia z rozdzielacza dwuprzewodowego, a pozostałe jego wyjścia mogą zasilać punkty smarowania bezpośrednio. Ma to zastosowanie, gdy w niedużej odległości od siebie znajdują się węzły tarcia o bardzo zróżnicowanym zapotrzebowaniu na środek smarny (np. łożysko ślizgowe i uszczelnienie wału).