Wady i zalety

Zalety układów impulsowych Wady układów impulsowych
  • podawanie oleju w ściśle określone miejsce
  • proste monitorowanie pracy całego układu
  • niezawodność systemu
  • mała wrażliwość na zmiany temperatury
  • precyzyjne dawkowanie środka smarnego
  • mała ilość środka smarnego pozostająca w układzie
  • ograniczenie rozległości układu
  • stosunkowo wysoki koszt inwestycji
  • wrażliwość na zanieczyszczenia