Wady i zalety

Zalety układów jednoliniowego Wady układów jednoliniowego
  • stosunkowo niski koszt układu
  • prosta budowa i obsługa
  • łatwa regulacja dawkowania środka smarnego
  • modułowa budowa umożliwiająca łatwą rozbudowę
  • różnorodność wariantów i typów
  • mała ilość środka smarnego pozostająca w układzie
  • utrudnione monitorowanie pracy całego układu
  • niskie ciśnienia pracy
  • ograniczenie rozległości układu
  • wrażliwość na zanieczyszczenia