Wady i zalety

Zalety układów mieszanych wieloliniowo - progresywnych Wady układów mieszanych wieloliniowo - progresywnych
 • prosta budowa i obsługa
 • niezawodność systemu
 • możliwość smarowania układu z punktami o dużym zróżnicowaniu zapotrzebowania na środek smarny
 • wysokie ciśnienia pracy
 • mała wrażliwość na zmiany temperatury
 • precyzyjne dawkowanie środka smarnego
 • prosta regulacja wydajności dowolnego wyjścia
 • łatwa rozbudowa
 • mała ilość środka smarnego pozostająca w układzie
 • niewielki zakres regulacji wydajności
 • wrażliwość na zanieczyszczenia