Zastosowanie

Układy smarowania impulsowego przeznaczone są do podawania olejów o lepkości od 30 do 240 cST. Liczba punktów, które mogą być bezpośrednio smarowane z jednej pompy wynosi 4. Możliwe jest jednak zastosowanie większej liczby pomp a także rozdzielaczy progresywnych i zwiększenie liczby punktów nawet do 40. Typowe zastosowania to smarowanie łańcuchów oraz bieżni.

Jeśli mają pracować w zakresie temperatur ujemnych (do -25 °C) to odległość do najdalszego punktu nie powinna być większa niż 2 m (licząc po długości przewodów). Gdy temperatury otoczenia nie są niższe niż 0 °C i / lub stosowany będzie rzadszy olej to odległości te mogą wynosić do 6 m. Układy te przeznaczone są do zastosowań o niewielkim zapotrzebowaniu węzłów tarcia na środek smarny.

Zakres stosowania układów impulsowych
Rodzaj środka smarnego olej o lepkości od 30 do 240 cST
Liczba punktów smarowania do ok. 40
Odległość od pompy do najdalszego punktu smarowania 2 - 6 m
 Zapotrzebowanie punktów na środek smarny niewielkie
Zakres temperatur pracy od -25 do +70 °C