Zastosowanie

Układy wieloprzewodowe przeznaczone są do podawania olejów o lepkości powyżej 40 cST i smarów o klasie konsystencji do 3 wg NLGI. Liczba punktów smarowania typowego układu wieloprzewodowego nie przekracza 15. Idealnie nadają się do układów o dużym lub bardzo dużym zapotrzebowaniu punktów na środek smarny.

Jeśli mają pracować w zakresie temperatur ujemnych (do -25 °C) oraz podawać smar w drugiej klasie konsystencji to odległość do najdalszego punktu nie powinna być większa niż 30 m (licząc po długości przewodów). Gdy temperatury otoczenia nie są niższe niż 0 °C i / lub stosowany będzie rzadszy smar to odległości te mogą być większe.

Często wykorzystuje się je do smarowania przenośników ślimakowych, taśmowych i innych, maszyn o niewielkiej liczbie punktów smarowania takich jak prasy, młyny, kruszarki. Znajdują też zastosowanie przy smarowaniu sekcji dużych maszyn w przemyśle wydobywczym i hutniczym.

Zakres stosowania układów wieloloniowych
Rodzaj środka smarnego olej o lepkości od 40 cST lub
smar o klasie konsystencji do 3 wg NLGI
Liczba punktów smarowania do 15
Odległość od pompy do najdalszego punktu smarowania ok. 30 m (dla smaru klasy 2 i w temp. do -25°C)
Zapotrzebowanie punktów na środek smarny duże i bardzo duże
 Zakres temperatur pracy od -25 do +80 °C