Zastosowanie

Układy jednoprzewodowe przeznaczone są głównie do smarowania maszyn i urządzeń o dużej liczbie punktów smarowych i stosunkwo zwartej budowie. Mogą one podawać oleje oraz smary o klasie konsystencji do 1. wg NLGI.

Liczba punktów smarowania układu jednoprzewodowego może dochodzić do 500. Jeśli mają pracować w zakresie temperatur ujemnych (do -25 °C) oraz podawać smar w pierwszej klasie konsystencji to odległość do najdalszego punktu nie powinna być większa niż 20 m (licząc po długości przewodów). Gdy temperatury otoczenia nie są niższe niż 0 °C i / lub stosowany będzie rzadszy smar lub olej to odległości te mogą być większe.

Często wykorzystuje się je do smarowania takich maszyn jak automaty szklarskie, maszyny papiernicze, pakujące, rozlewnicze oraz maszyny robocze (ładowarki, koparki, maszyny rolnicze, górnicze, budowlane).

Zakres stosowania układów jednoliniowych
Rodzaj środka smarnego olej lub smar o klasie konsystencji do 1 wg NLGI
Liczba punktów smarowania do ok. 500
Odległość od pompy do najdalszego punktu smarowania 20 m (dla smaru klasy 1 i w temp. do -25°C)
Zapotrzebowanie punktów na środek smarny małe lub średnie
Zakres temperatur pracy od -25 do +70 °C