Zastosowanie

Układy wieloprzewodowo-proresywne przeznaczone są do podawania olejów o lepkości powyżej 40 cSt i smarów o klasie konsystencji do 3 wg NLGI. Liczba punktów smarowania układu wieloprzewodowo-progresywnego może dochodzić nawet do 1000. Idealnie nadają się do układów o dużym zróżnicowaniu zapotrzebowania punktów na środek smarny.

Jeśli mają pracować w zakresie temperatur ujemnych (do -25 °C) oraz podawać smar w drugiej klasie konsystencji to odległość do najdalszego punktu nie powinna być większa niż 30 m (licząc po długości przewodów). Gdy temperatury otoczenia nie są niższe niż 0 °C i/lub stosowany będzie rzadszy smar to odległości te mogą być większe.

Często wykorzystuje się je do smarowania zespołów przenośników ślimakowych, taśmowych i innych, maszyn o znacznej liczbie punktów smarowania takich jak maszyny papiernicze, rozlewnicze, pakujące. Znajdują też zastosowanie przy smarowaniu dużych maszyn w przemyśle wydobywczym i hutniczym.

Zakres stosowania układów mieszanych wieloliniowo - progresywnych
Rodzaj środka smarnego olej o lepkości od 40 cST lub
smar o klasie konsystencji do 2 wg NLGI
Liczba punktów smarowania do 1000
Odległość od pompy do najdalszego punktu smarowania ok. 30 m (dla smaru klasy 2 i w temp. do -25°C)
 Zapotrzebowanie punktów na środek smarny od niewielkiego do dużego
Zakres temperatur pracy od -25 do +80 °C