Zastosowanie

Układy dwuprzewodowo-progresywne przeznaczone są głównie do smarowania maszyn i urządzeń o bardzo dużej liczbie punktów smarowych, pracujących w trudnych warunkach i wymagających średnio-intensywnego dozowania środka smarnego. Mogą one podawać smary o klasie konsystencji do 2 wg NLGI.

Liczba punktów smarowania układu dwuprzewodowo-progresywnego może dochodzić do 1200. Jeśli mają pracować w zakresie temperatur ujemnych (do -25 °C) oraz podawać smar w drugiej klasie konsystencji to odległość do najdalszego punktu nie powinna być większa niż 100 m (licząc po długości przewodów). Gdy temperatury otoczenia nie są niższe niż 0 °C i / lub stosowany będzie rzadszy smar to odległości te mogą być większe.

Często wykorzystuje się je do smarowania dużych maszyn roboczych (ładowarki, koparki, maszyny rolnicze, górnicze, budowlane). W przemyśle znajdują natomiast zastosowanie przy smarowaniu całych ciągów technologocznych takich jak linie ciągłego odlewania stali i walcownie w hutach, linie rozlewnicze i pakujące w przemysle spożywczym, linie pakujące w przemyśle cementowym i wapienniczym a także maszyny papiernicze.

Zakres stosowania układów mieszanych dwuliniowo – progresywnych
Rodzaj środka smarnego smar o klasie konsystencji do 2 wg NLGI
Liczba punktów smarowania do ok. 1200
Odległość od pompy do najdalszego punktu smarowania 100 m (dla smaru klasy 2 i w temp. do -25°C)
 Zapotrzebowanie punktów na środek smarny średnie lub duże
Zakres temperatur pracy od -25 do +70 °C