Zastosowanie

Układy BDS przeznaczone są do podawania olejów o lepkości powyżej 40 cST i smarów o klasie konsystencji do 2 wg NLGI. Liczba punktów smarowania typowego układu BDS nie przekracza 12. Istniej jednak możliwość zbudowania ukąłdu BDS o liczbie punktów smarowania nawet do 120. Idealnie nadają się do układów o niewielkim lub średnim zapotrzebowaniu punktów na środek smarny.

Jeśli mają pracować w zakresie temperatur ujemnych (do -25 °C) oraz podawać smar w drugiej klasie konsystencji to odległość do najdalszego punktu nie powinna być większa niż 10 m (licząc po długości przewodów). Gdy temperatury otoczenia nie są niższe niż 0 °C i / lub stosowany będzie rzadszy smar to odległości te mogą być większe.

Często wykorzystuje się je tam gdzie nie jest wymagane częste smarowanie a maszyny lub urządzenia pracują okresowo np. maszyny rolnicze i budowlane pracujące tylko w sezonie. W przemyśle znajdują natomiast zastosowanie na małych stacjonarnych maszynach i urządzeniach, szczególnie tam, gdzie odpowiednio przeszkolona załoga potrafi zapewnić regularne smarowanie.

Zakres stosowania układów BDS
Rodzaj środka smarnego olej o lepkości od 40 cST lub
smar o klasie konsystencji do 2 wg NLGI
Liczba punktów smarowania do ok. 40
Odległość od pompy do najdalszego punktu smarowania 10 m (dla smaru klasy 2 i w temp. do -25°C)
 Zapotrzebowanie punktów na środek smarny niewielkie lub średnie
Zakres temperatur pracy od -25 do +70 °C