Zastosowanie

System ten jest wyjątkowo wszechstronny, gdyż można go stosować w pojazdach i maszynach roboczych (pompa z rozdzielaczem z tyłu) oraz w przemysłowych maszynach i urządzeniach stacjonarnych, liniach montażowych (zazwyczaj w wersji z rozdzielaczem pod spodem pompy). Zakres stosowania jest jednak ograniczony tylko ilością punktów smarowania (do 18) i rozpiętością układu (do ok. 10m). Istnieje możliwość dołączenia do rozdzielcza zarówno przewodów z tworzyw sztucznych jak i metalowych, przy czym złączki mogą być typowymi złączkami skręcanymi lub szybkozłączami typu push-in". Tak pomyślana zwarta konstrukcja zmniejsza cenę systemu oraz koszty i czas instalacji układu. Podobnie jak inne układy progresywne, system QLS przeznaczony jest do podawania olejów o lepkości powyżej 40 cST i smarów o klasie konsystencji do 2 wg NLGI. Idealnie nadają się do układów o niewielkim lub średnim zapotrzebowaniu punktów na środek smarny.

Jeśli mają pracować w zakresie temperatur ujemnych (do -25 °C) oraz podawać smar w drugiej klasie konsystencji to odległość do najdalszego punktu nie powinna być większa niż 10 m (licząc po długości przewodów). Gdy temperatury otoczenia nie są niższe niż 0 °C i / lub stosowany będzie rzadszy smar to odległości te mogą być większe.

Często wykorzystuje się je do smarowania pojazdów (ciągniki, autobusy) i roboczych maszyn jezdnych (ładowarki, koparki, maszyny rolnicze, górnicze, budowlane). W przemyśle znajdują natomiast zastosowanie na małych (lub segmentach większych) stacjonarnych maszynach i urządzeniach.

Zakres stosowania systemu QLS
Rodzaj środka smarnego olej o lepkości od 40 cST lub
smar o klasie konsystencji do 2 wg NLGI
Liczba punktów smarowania do 18
Odległość od pompy do najdalszego punktu smarowania 10 m (dla smaru klasy 2 i w temp. do -25°C)
 Zapotrzebowanie punktów na środek smarny małe
Zakres temperatur pracy od -25 do +70 °C